Kommentarer

29.04.2021 05:10

Frode Skjærstad

Har en sånn uåpnet. Vet du hvor gammel og ca pris